Nervesystemet vårt trenger å lade ut etter store påkjenninger for at spenninger ikke skal bli varige i kroppen. Kroppen har en fantastisk evne til å riste av seg oppsamlede spenninger, enten de er av fysisk, emosjonell eller psykologisk art. Mange av oss har dessverre blitt avlært denne  evnen, og resulatet er at vi bærer små og store traumer med oss i dagliglivet.

Med Trauma Releasing Excersises (TRE) vil du igjen få tilgang til kroppens medfødte teknikk til å nullstille nervesystemet. Dette er en naturlig måte å senke stressnivået på.

TRE starter med enkle øvelser som gjøres for å aktivere kroppen og nervesystemet. Deretter jobber vi mot å sette i gang nevrogensk skjelving og risting for å kvitte oss med "gammel gørr".

TRE kan gi gode resultater ved ulike plager. Alt fra stress (som kan være påført av alt fra tidsklemma til omsorgssvikt) til fysiske skader og utmattelse. Og mye annet mellom der.

Dette er en terapiform der kroppen bestemmer hva den vil ta tak i. Det kan være ekstra befriende for deg som har plager, men som av ulike grunner ikke ønsker, eller får til, å prate om dem.

Her kan du lese mer om grunnleggeren av Trauma Releasing Exercies, David Berceli arbeid, og om TRE:
https://traumaprevention.com

TRE kan praktiseres for seg selv, eller sammen med yoga og/eller EQ-terapi.

Jeg tar imot kunder individuelt eller små grupper. Ta kontakt for pris og detaljer.

kjersti@idem.no
4180 9150
 

IMG_8247.jpg
IMG_1600_edited.jpg
Kjersti Idem
IMG_3102_edited.jpg
IMG_9239.jpg